v:architecture

pobočka BA: Borinka 349, 900 32 BORINKA (BRATISLAVA)

pobočka NR: Hradská 27, 941 06 Komjatice (NITRA)

pobočka ZA: Tatranská 4, 010 08 Žilina (ŽILINA)

S l o v e n s k á   r e p u b l i k a

konateľ: ing. arch. Štefan Vrabec

mobil: +421 904 675 465

e-mail:  posta@stefanvrabec.sk

 

VV BAU partners s.r.o.

IČO: 46 86 97 78     DiČ: 202 363 0994    IČ DPH: SK 202 363 0994