rekonštrukcia a dostavba reduty "Poprad"

rekonštrukcia a dostavba reduty "Poprad"

Stupeň projektu: Architektonická štúdia (spolupráca s ing. arch. Daniel Kubiš)

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie